ONDERSTEUNENDE IT-OPLOSSINGEN

Vanuit onze campus ontwikkelen we nieuwe concepten en zetten deze om in actie, vrijwel altijd in een samenwerkingsverband. We richten ons hierbij op grondstoffen, energie en altijd ondersteund door IT oplossingen.