Limburg Circulair

OVER ONS

LimburgCirculair staat voor de ontwikkeling en educatie rondom de circulaire economie. In Limburg, met Limburgse organisaties, maar zeker ook daarbuiten. Verbinden en uitbreiden is hierbij het thema. Wij benaderen de circulaire economie als innovatie, zoals we ook hebben laten zien tijdens het Weekend van de Wetenschap. Het moet leiden tot nieuwe economische activiteiten en nieuwe werkgelegenheid. Tevens willen we jonge generaties klaarstomen voor deze nieuwe manier van denken, deze nieuwe economie.

ENERGIE

IT

MATERIALEN

ONDERWIJS

CIRCULARITY CAMPUS

UITGEBREIDE TEAMS

STAGIAIRES

ATELIER

ONDERSTEUNENDE IT-OPLOSSINGEN

SOCIAL RETURN

IDEEËN EN CONCEPTEN

MASTERCLASSES

RETOURLOGISTIEK

WAT IS DE CIRCULAIRE

ECONOMIE?

Grondstoffen zijn schaars en worden steeds schaarser, zeker in Europa. Tegelijkertijd zien we dat uitputting van de humuslaag op aarde, in combinatie met verstedelijking in de vruchtbare delta’s, ertoe leiden dat we steeds minder in staat zijn om een groeiende wereldbevolking te voeden. Zeldzame aardmetalen zijn reeds schaars, edelmetalen zullen de volgende materialen zijn, maar ook biosmassa, niet alleen als basis van voedingsproducten, begint langzaamaan schaars te worden. Minder grondstoffen van iets gebruiken stelt het onvermijdelijke, het opraken, alleen enigszins uit.

Dit vraagt om een andere blik, een andere benadering. Deze benadering noemen we de circulaire benadering, die begint bij het product ontwerp. Het gaat niet enkel om het mínder van iets gebruiken, maar om het zorgen dat je de componenten en grondstoffen in producten in een volgende gebruiksfase weer opnieuw kunt inzetten, zonder kwaliteitsverlies en zonder schadelijke effecten van grond- en hulpstoffen op mens en milieu. De circulaire economie gaat van passieve recycling- pas gaan nadenken over hoe je grondstoffen kunt herwinnen als je een afgedankt product in handen hebt- naar actieve recycling –in de ontwerpfase reeds weten hoe je componenten en grond- en hulpstoffen kunst terugwinnen. Bij de circulaire economie gaan we van make-take-waste naar urban mining; producten zien als een bron voor nieuwe producten.

DE DEELNEMERS

Initiator

Initiator

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

CONTACT

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

Postbus 639, 6130AP, Sittard, Nederland        info@limburgcirculair.com