Limburg Circulair

OVER ONS

LimburgCirculair verbind partijen die op circulair gebied samen willen werken. De kartrekker in deze samenwerkingen is FBBasic, maar het netwerk bestaat uit meerdere bedrijven, kennisinstituten en overheden. Verbinden en uitbreiden is het devies. Wij benaderen de circulaire economie als innovatie. Het moet leiden tot nieuwe economische activiteiten en nieuwe werkgelegenheid. 

MATERIALEN

IT

Netwerk

WAT IS DE CIRCULAIRE

ECONOMIE?

Grondstoffen zijn schaars en worden steeds schaarser, zeker in Europa. Daarom staan we voor een belangrijke taak: de transitie maken naar een circulaire economie. Dit betekent dat we afstappen van de lineaire economie waarin we materialen gebruiken en als afval weggooien of verbranden. In deze nieuwe, circulaire economie, ontwerpen we producten om te hergebruiken. Vervolgens zorgen we ook die circulariteit tot wasdom komt, door retourlogistiek te regelen en materialen te recyclen om nieuwe producten van te maken. 

Dit vraagt om een andere blik, een andere benadering. Deze benadering noemen we de circulaire benadering, die begint bij het product ontwerp. We moeten niet alleen minder gebruiken, maar componenten en grondstoffen opnieuw inzetten. Afval is een begrip dat we schrappen uit het woordenboek. Urban mining is de nieuwe standaard: producten zien als een bron voor nieuwe producten.

DE DEELNEMERS

Initiator

Initiator

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

Deelnemer

CONTACT

Vragen over de circulaire economie? Stel ze hier!

Postbus 639, 6130AP, Sittard, Nederland        info@limburgcirculair.com